Ważne terminy 

Do 15.02.2019 – nadsyłanie zgłoszeń, streszczeń referatów i posterów;

      28.02.2019 – potwierdzenie przyjęcia streszczeń referatów i posterów;

      30.04.2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej;

     5-7.06.2019 – III Konferencji naukowa Geomorfologia stosowana – Procesy naturalne i aktywowane;

 do 12.07.2019 – nadsyłanie artykułów pokonferencyjnych.