Publikacje

Istnieje możliwość publikacji artykułów pokonferencyjnych w następujących czasopismach punktowanych z listy MNiSW:

– Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Land Reclamation (14 pkt MNiSW, jęz. angielski);

 Landform Analysis (8 pkt MNiSW, jęz. polski lub angielski);

Open Geosciences (15 pkt MNiSW, jęz. angielski, IF 2017: 0.696, 5-year IF: 0.736, SJR 2017: 0.323, CiteScore 2017: 0.89, SNIP 2017: 0.674); w związku z konferencją planowany jest  specjalny numer czasopisma a jej uczestnicy otrzymają 50% zniżkę opłaty za publikacje;

Studia Quaternaria (14 pkt MNiSW, jęz. angielski, indeksowane w bazach: GeoRef, Celdes, CNPIEC, DOAJ, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC));

– Przegląd Geologiczny (12 pkt MNiSW, jęz. polski);

– Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (10 pkt MNiSW, jęz. polski lub angielski, indeksowany w bazach: AGRO (Poznań), Biblioteka Nauki, CrossRef, DOAJ, E-publikacje Nauki Polskiej, Google Scholar, Index Copernicus, INFONA, POL-Index, SCOPUS, SIGŻ(CBR).

Termin nadsyłania artykułów pokonferencyjnych do 12 lipca 2019 roku. Warunki i koszt publikacji zgodnie z wymogami redakcji.