Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej oraz wniesienie opłaty konferencyjnej. 

Podpisaną Kartę Zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres e-mail:  geomorfologia@o2.pl.

Opłatę konferencyjną w wysokości 800 PLN należy wnieść do 30.04.2019 r. Wpłat należy dokonać na konto:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Numer rachunku bankowego: 56 1240 6003 1111 0000 4942 0094

UWAGA: Tytuł przelewu prosimy koniecznie wypełnić zgodnie z formatem:

Konferencja GS, 507-20-052800-R00064-99,  Imię, Nazwisko

Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz  noclegi w ECEG – nie obejmuje natomiast publikacji.