Komitet Naukowy

 Przewodniczący Komitetu Naukowego:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

 Skład Komitetu Naukowego: 

 •  Prof. nzw. dr hab. Paweł Dobak (UW)
 •  Dr hab. Ewa Falkowska (UW)
 •  Prof. nzw. dr hab. Tomasz Falkowski (SGGW)
 •  Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski (SGGW)
 •  Prof. nzw. Dr hab. inż. Eugeniusz Koda (SGGW)
 •  Dr hab. Sebastian Kowalczyk (UW) 
 •  Prof. nzw. dr hab. Ewa Krogulec (UW)
 •  Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (UJ)
 •  Prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak (SGGW)
 •  Prof. dr hab. Leszek Marks (UW)
 •  Prof. dr hab. Piotr Migoń (UWr)
 •  Prof. dr hab. inż. Józef Mosiej (SGGW)
 •  Dr hab. Paweł Oglęcki (SGGW)
 •  Dr inż. Piotr Ostrowski (SGGW)
 •  Prof. dr hab. Artur Radecki-Pawlik (PK)
 •  Prof. nzw. dr hab. Ewa Smolska (UW)
 •  Dr Kazimierz Szefler (IM)
 •  Dr Piotr Wałdykowski (SGGW)
 •  Prof. dr hab. Wojciech Wysota (UMK)
 •  Prof. nzw. dr hab. Bartłomiej Wyżga (PAN)
 •  Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM)
 •  Prof. dr hab. Jan Żelazo (SGGW)