Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich 

oraz

Wydział Geologii 

Uniwersytetu Warszawskiego

dziękują za udział w

III Konferencji naukowej

“Geomorfologia stosowana – Procesy naturalne i aktywowane”

 która odbyła się w dniach 05-07 czerwca 2019 roku

w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

UWAGA: Wszelkie pytania dotyczące artykułów pokonferencyjnych prosimy 
kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: tomasz_falkowski@sggw.pl 

Przypominamy, że termin zgłaszania artykułów upływa 12.07.2019 r.